Posted on October 18, 2019

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“ LUVIS PROJEKT d.o.o. provodi projekt „Uvođenje ISO standarda inženjerskih usluga sistem-integracija„ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.14.0085.

Luvis projekt će uvesti sve standarde kvalitete koje mogu tražiti poslovni partneri na domaćem i stranom tržištu. To su ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 OHS, ISO 29001 i GOST. Većinu standarda traže energetske kompanije kod objavljivanja svojih javnih ili pozivnih natječaja za uvođenje sustava integracije protoka tekućina. Njihovo uvođenje poboljšat će konkurentnost osobito na ciljanim tržištima EU i zemalja ruskog govornog područja te doprinijeti novom zapošljavanju i ugovaranju poslova osobito sa stranim kompanijama.

Ciljane skupine su uprava društva, koja će unaprijediti prodaju usluga, te zaposlenici budući da će doprinijeti novom zapošljavanju.

Naziv projekta: Uvođenje ISO standarda inženjerskih usluga sistem-integracija

Ime korisnika: LUVIS PROJEKT d.o.o.

Ukupni iznos projekta: 413.389,05 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 323.389,05 kn

Ukupni iznos odobrene potpore: 274.880,69 kn

Trajanje projekta: 09.11.2018. – 09.11.2019.

Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba: Vatroslav Sablić, dipl.ing.el., tel: +385 16448222, vatroslav.sablic@luvis.hr

www.strukturnifondovi.hr

www.hamagbicro.hr