Posted on October 18, 2019

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-ova – Faza 2“ LUVIS PROJEKT d.o.o. provodi projekt „Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima radi promocije usluga sistem integracije„ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.16.0129.

Luvis projekt d.o.o. će do kraja 2019.godine dovršiti razvoj sustava za mjerenje i praćenje podataka o tokovima tekućina u energetskim sustavima, te certificiranje svojih usluga. Sudjelovanjem na međunarodnim sajmovima omogućit će prezentaciju usluga potencijalnim poslovnim partnerima na stranim tržištima, što će dugoročno doprinijeti rastu prodaje, izvoza i zapošljavanja. Provedba projekta unaprijedit će tržišni položaj tvrtke, te doprinijeti konkurentnosti na domaćim i stranim tržištima.

Provedba projekta je usmjerena upravi društva kojoj će olakšati prodajne aktivnosti, zaposlenicima za koja će se otvoriti nova radna mjesta, te domaćim poslovnim partnerima koji sudjeluju u zajedničkim projektima.

Naziv projekta: Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima radi promocije usluga sistem integracije

Ime korisnika: LUVIS PROJEKT d.o.o.

Ukupni iznos projekta: 558.173,50 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 453.173,50 kn

Ukupni iznos odobrene potpore: 385.197,47 kn

Trajanje projekta: 01.08.2019. – 01.08.2021.

Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr

Kontakt osoba: Vatroslav Sablić, dipl.ing.el., tel: +385 16448222, vatroslav.sablic@luvis.hr

www.strukturnifondovi.hr

www.hamagbicro.hr